28/01/2011

CD&V : niet meer durven


Nog ja, nog neen, nog mee, nog niks!

Bestaat er een paradijs voor uitgestorvene partijen?