25/02/2011

Bert Kruismans ce 25/02 sur RTBF


Achtbare Bert Kruismans,

Achtbare inderdaad. Deze morgen op RTBF.
UIT-STE-KEND en moedig.

Ik denkt dat de saus begint te draaien.
Goed of slecht ?
Ogenblik waar alle demokraten zich moeten verenigen om op de nagel van "meer verdraagzaamheid" te kloppen.

Humor en gezond verstand is het enige dat doet "qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux".

Dank U voor uw dagelijkse biidrage aan wat ik noem : "meer broederlijkheid".

Wat Siegfried Brake betreft heb ik hem in het openbaar via twitter het volgende gezegd :
" Beste Siegfried, 'k zou moeten kwaad worden. Maar begin medelijden te hebben met de mens die je word als ik zie wie je waart".  

JChV

Een "franstalige internationaalgezinde Brusselaar", kort gezegd : een "brusselse belg europeaan en mondialist" !
En mocht het zijn : kandidaad Jood en Palestijn
En ook nog zoals sommige het moeilijk willen maken : Vlaming en Waal !