10/04/2011

no-vorming regering .BE: probleem links-rechts! Meen je dat ernstig ?


Sinds jaren zeg ik dat onze zorg, het Belgische probleem, eerst en vooral Vlaams-Vlaams is.
Een duidelijke machtsstrijd tussen nationalistische, separatistische flaminganten en de anderen.

Aan de ene kant een populistisch bling-bling "rechtse" vleugel geleid door een ideologie verkleed als economische en wetenschappelijke rationaliteit, zeer zwak in onderhandelen. Haar enige manier om te slagen: de anderen belachelijk maken en daardoor een absolute meerderheid halen, om nadien over alles meester te zijn.

De tactiek is eenvoudig ... Tot na de Gewestverkiezingen 2012: zich nooit inmengen, zich nooit in een afspraak laten opsluiten, nooit een afspraak aanvaarden die het toekomstig project zou moeilijker maken, nooit het Federale versterken zelfs indien nodig en de aandacht afleiden naar de anderen die men afbreekt door simplistische slogans en stoute ironie.

Aan de andere kant zijn de Democraten enigszins overrompelt door de invloed van manipulatieve showbizz technieken op de geesten op zoek naar gemakkelijke decompensatie. Te veel denken ze dat dit onomkeerbaar is, dan dat hun cultuur over de essentiële instrumenten beschikt zoals rationaliteit en wetenschap om naar een groter welzijn te streven voor de grootste meerderheid van onze landgenoten, aangevuld met respect voor de minderheden.

Meest waarschijnlijk dat een Regering vormen voor de Gewesteverkiezingen in 2012 niet langer haalbaar is. Aan de andere kant van de kiezers verlangen om opnieuw te gaan stemmen, terwijl is aangetoond dat de stemming niets anders meebrengt dan inertie, is onzin.

Van waar zal dan de verlossing komen?
Het antwoord is eenvoudig: zij zal komen van hen die alles onmogelijk maken!
Tenzij voor 2012 indien ze foute stappen leggen, anders na 2012!

Valt op te merken dat ieder keer dat ze uit hun edele stilte toch iets zeggen de NVA-ers meestal fouten begaan.

Ook in de Vlaamse Deelstaat waar ze deelnemen aan het beleid en meer schitteren door misstappen en uitingen over nieuwe verbodsbepalingen dan in efficiëntie.

Helaas vraagt het tijd om te ontdekken wat zich achter de beelden schuilt en dat het is niet genoeg zichzelf democraat te noemen voor dat het geplande project het ook zou zijn. Het vraagt tijd te beseffen dat het belang van de Vlamingen meer deze blijkt te zijn van een welvarende en / of gefrustreerde kaste.

Er zijn niet twee, noch duizend democratieën. Maar er zijn verschillende manieren om het beheer van een gemeenschap aan te pakken op een democratische wijze. Onder Democraten van alle overtuigingen is een afspraak gekoppeld aan geduld "later zien we wel" - bij ons noemen we dat "Belgisch compromis" - altijd de enige uitgangspunt, nooit inertie. Dit tussen Zuid, Centrum en Noorden, in elke Gewest tussen Oost en West en in elke straat onder buren.

De dag dat er duidelijker zal zijn dat het huidig probleem niet zo zeer Noord-Zuid is, maar wel dit keer in het Noorden tussen democraten en nationalisten, spreekt het vanzelf dat de meerderheid van de Vlamingen zullen beseffen hoe weinig ze in achting genomen worden in partijdige uitzichten die meer als doel hebben de burger beter te bettemen in de lijn van het "goed denken" (la pensée unique) dan hem te leiden naar meer welzijn.

In deze zin de Socialisten van het Zuiden vergelijken met de NVA van het Noorden is beledigend. De "Socialo's" zoals de "Ecolo's", en alle anderen zoals de "libéralo's" en "catho- humano's" van het Zuiden (en Centrum), dag na dag zetten zich in en leveren bewijs van hun efficiëntie, blunders of onbekwaamheid ... anders gezegd van hun menselijkheid.

In het Noorden in tegendeel wordt de ex-reus van katholieke ideologie opgeslokt door een andere met nationalistische ideologie die de eerste in leven heeft gebracht in ruil voor zijn overleving dat nu toch in het gedrang komt. Men moet niet waarzegster zijn om te voorspellen waartoe men gaat!

Ziet het al goed in het Vlaams Belang die uit elkaar valt zo klein wordt het verschil tussen hun verlangen en deze van de opkomende NVA.
Beginnen het al goed in te zien SP-a en Groen. Ze zeggen het al, beweren het en soms schreeuwen het.

Blijft aan de VLD te tonen aan welke kant ze staan in een strijd waarvan de werkelijke kleuren nu gekend zijn. Niet langer meer die van "rood / groen / geel / blauwe" onder elkaar maar wel van "allen tegen een zwart nationalisme getint met resten van bruin."

Ik houd van mijn Vlaamse vrienden en heb vertrouwen in hun legendarisch gezond verstand.
In elk van hen leeft een Lamme Goedzak naïef en goedmoedig. In elk van hen leeft ook een Tijl Uilenspiegel, die als hij wakker wordt het beste kan tegen diegenen die hun het ergste willen aandoen.
Naast mijn Franstalige opvoeding, leeft intens in mij de Vlaming die ik ook ben en die actief wilt deelnemen aan de strijd die niet uitsluitend deze is in "het Noorden", maar wel deze van alle democraten in de wereld.